Τα ιδρύματα Καλοκαιρινού

Να βγούμε στο φως όλοι και μαζί

Κοινωνικός Χώρος

Πολιστικό Έργο

  • Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

    Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1953 από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Για την στέγαση του Μουσείου παραχωρήθηκε από τα Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού το νεοκλασικό διατηρητέο οίκημα Οίκος Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού (1903), σύμφωνα και με την θέληση του διαθέτη.

    Διαβάστε περισσότερα
  • Κοινωνικός χώρος

    Ο Κοινωνικός Χώρος δημιουργήθηκε εξολοκλήρου με πόρους των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού μετά από εξάμηνη εντατική προετοιμασία και στεγάζει μεταξύ άλλων την δράση «φαγητό με την αγάπη μας», Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

    Διαβάστε περισσότερα

Πτωχοκομείο Ιδρυμάτων

τα ιδρύματα Καλοκαιρινού

Ιστορικό Ιδρυμάτων

Εδώ ένα σύντομο κείμενο...

Νομικό Πλαίσιο

Άλλο ένα σύντομο κείμενο...

Οργανόγραμμα

Ένα σύντομο κείμενο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Δείτε επίσης